top of page

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 Bedankt voor je bezoek aan onze website. We vinden het belangrijk dat het voor jou duidelijk is wat er gebeurt met de persoonlijke gegevens die je aan ons ter beschikking stelt.

 Je persoonlijke gegevens, inclusief je e-mailadres, worden als volgt gebruikt:

•   Informatie die je ons geeft om bepaalde informatie van ons te verkrijgen, slaan we op om je informatieaanvraag te kunnen uitvoeren.

•   We wenden de opgeslagen informatie aan om via bezoekersanalyses onze website verder te optimaliseren.

•   We stellen je persoonlijke informatie niet ter beschikking van noch verkopen deze aan derden.

Voorwaarden voor gebruik

 

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. 

Met je bezoek aan deze website te bezoeken aanvaard je de gebruiksvoorwaarden zonder beperking of uitsluiting.

 

Auteursrecht

 

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Frank Provenier. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (tekst, presentaties, illustraties, foto's en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frank Provenier.

 

Aansprakelijkheid

 

Aan de informatie die op deze website getoond wordt kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. 

Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Hyperlinks naar andere websites worden als service aangeboden. Dit betekent niet dat Frank Provenier verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Het is ook je eigen verantwoordelijkheid om te controleren of deze websites vrij zijn van virussen of andere zaken met een schadelijk karakter. 

 

Opmerkingen, vragen en suggesties

 

Frank Provenier wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door jou verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in eerste alinea met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). 

Internetgebruikers hebben het recht om op elk moment gegevens over hen in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen door contact met ons op te nemen.

Frank Provenier heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Hij houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt via info@l-esprit-provencal.com.

 

Rechtspraak

 

Het staat Frank Provenier vrij om op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door ze opnieuw op deze website te publiceren. 

De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. Indien een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

 

Privacy

 

We zijn sterk begaan met de veiligheid en de privacy van de bezoekers.

De inwerkingtreding van de nieuwe Europese privacywetgeving ondersteunt deze ingesteldheid en zorgt ervoor dat privacy een sterk aandachtspunt blijft.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die van kracht is sinds 25 mei 2018, beter gekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving. Doel is de persoonsgegevens van elke burger beter te beheren en te beschermen. We verrichten een geheel van verwerkingen op de verstrekte persoonsgegevens, die louter gericht zijn op de uitoefening van de chambre d’hôtes en de daaraan ondersteunende diensten en de opmaak van algemene statistieken. 

Cookies

 

Om onze website beter af te kunnen stemmen op je behoeften en voorkeuren maken we gebruik van cookies. Websites mogen marketing (tracking) cookies pas plaatsen nadat de bezoeker hier toestemming voor heeft gegeven. Je kan zelf bepalen welke cookies je al dan niet aanvaardt. Het weigeren van cookies kan ervoor zorgen dat de website minder performant presteert. 

Om dit alles in goede banen te leiden maken we gebruik van Cookiebot, een cookie banner die voldoet aan de eisen van de GDPR. Je kan steeds je toestemming wijzigen.

 

Wat is een cookie?

Een cookie is een tekstbestand dat in de webbrowser van je computer, smartphone of tablet nagelaten wordt door de server van de website die je op dat moment raadpleegt. Een cookie bevat een code die alleen gelezen kan worden door de server die het er geplaatst heeft. De server heeft geen toegang tot andere informatie op je computer of mobiel toestel.

Hoe is een cookiebestand opgebouwd?

Een cookiebestand bestaat uit:

•          de naam van de server die het cookiebestand geplaatst heeft

•          een vervaldatum

•          een unieke cijfercode

 

Wat is het nut van een cookie?

Aan de hand van cookies zorgen we ervoor dat je surfervaring als bezoeker op onze website zo optimaal mogelijk is. Dat onder andere om je sneller en makkelijker te laten navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of door de inhoud van onze site aan je persoonlijke voorkeuren aan te passen.

 

Welke cookies zijn noodzakelijk?

Je zal de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen van onze websites niet of niet naar behoren functioneren indien je de noodzakelijke cookies uitschakelde. 

 

Types van cookies

Functionele cookies zorgen voor het optimaal functioneren van onze website, zodat je een zo aangenaam en persoonlijk mogelijk bezoek aan onze website ervaart. Je persoonlijke voorkeuren worden herinnerd en ze vermijden dat eenzelfde communicatie herhaald wordt bij herhaalde bezoeken.

Performantie cookies gaan na hoe je onze website gebruikt met het oog op het aanpassen en verbeteren van de inhoud en het gebruiksgemak van onze website. Zo worden bijvoorbeeld het aantal bezoekers per pagina bijgehouden of de meest voorkomende taal waarin de website bezocht wordt.

Marketing cookies worden door onze site en andere bedrijven gebruikt om gerichte advertenties op andere sites weer te geven. Deze advertenties zijn gebaseerd op uw navigatie, bijvoorbeeld de accommodatie waarnaar u heeft gezocht. Deze cookies stellen ons ook in staat om sociale netwerken in ons platform te integreren, zodat u pagina's op sociale netwerken leuk kunt vinden of delen.

Met video cookies kunt u de video's op de site lezen. We gebruiken verschillende videoproviders, zoals Google YouTube, Dailymotion, Vimeo, Facebook.

 Cookies klantrecensies maken het mogelijk om de klantrecensies van bepaalde advertenties op onze site weer te geven. We gebruiken verschillende leveranciers van klantbeoordelingen.

 

Hoe kan ik de cookies beheren?

Als u weigert cookies op uw terminal op te slaan of als u de cookies verwijdert die daar zijn opgeslagen, profiteert u niet langer van bepaalde functies.

U kunt elke configuratie wijzigen, maar uw browsen op internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen, zullen worden gewijzigd.

U kunt de configuratie van uw browsersoftware wijzigen, zodat cookies op uw apparaat worden opgeslagen of worden geweigerd.

 

Voor het beheer van cookies is de configuratie van elke browser anders. U kunt zich tegen de registratie van cookies verzetten door uw browser als volgt te configureren:

 

Voor Google Chrome:

1. Klik op het moersleutelpictogram in de browserwerkbalk.

2. Selecteer Opties.

3. Kies het tabblad Geavanceerde opties.

4. Klik op de optie Instellingen voor inhoud in de sectie "Vertrouwelijkheid".

5. Klik in het dialoogvenster Instellingen voor inhoud dat verschijnt op het tabblad Cookies.

 

Voor Firefox:

1. Kies het menu "Extra"> "Opties".

2. Klik op de optie "Privacy".

3. "Cookies" sectie

 

Voor Microsoft Internet Explorer 6:

1. kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties".

2. klik op het tabblad "Beveiliging".

3. selecteer "Internet" en vervolgens "Personaliseer het niveau".

4. zoek het gedeelte "cookies" en kies de optie die bij u past.

 

Voor Microsoft Internet Explorer 7.x en 9.x:

1. kies het menu "Extra" en vervolgens "Internetopties".

2. klik op het tabblad "Vertrouwelijkheid".

3. selecteer het gewenste niveau met de cursor.

 

Voor Opera:

1. Kies het menu "Bestand"> "Voorkeuren".

2. Privacy.

Voor Safari

1. Kies het menu "Safari"> "Voorkeuren".

2. Privacy.

bottom of page